Fibaro - inteligentny system dla domu

Fibaro - inteligentny system dla domu

EUTECH s.c. P. Dziwoki, A. Kozik
Rybnik 44-270, ul. Staromiejska 9
tel. kom.: 790883854, 606957428
biuro@eutech.com.pl
www.eutech.com.pl
NIP: 642-314-39-45
REGON: 241764430

Automatyka przemysłowa, inteligentny domAutomatyka przemysłowa, inteligentny dom

Pomiary elektryczne:

 • pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie),
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych,
 • pomiar rezystancji izolacji przewodów,
 • pomiar rezystancji uziemień ochronnych,
 • pomiar rezystancji uziemień odgromowych,
 • pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych,
 • oględziny instalacji elektrycznej

Nasze portfolio:


2014r


 • Okresowe pomiary instalacji odgromowej budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "ORŁOWIEC" w Rydułtowach

2013r


 • Okresowe pomiary instalacji odgromowej budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "ORŁOWIEC" w Rydułtowach

 • Naprawa instalacji odgromowej budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "ORŁOWIEC" w Rydułtowach

 • Naprawa instalacji odgromowej budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "ORŁOWIEC" w Rydułtowach

2012r


 • Naprawa instalacji odgromowej jednego z budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "ORŁOWIEC" w Rydułtowach

 • Projekt i montaż nowej instalacji odgromowej jednego z budynków w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 • Naprawa instalacji odgromowej jednego z budynków w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 • Pomiary instalacji elektrycznej w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej "ORŁOWIEC" w Rydułtowach
  - pomiary rezystancji izolacji przewodów,
  - pomiary ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie)

Automatyka przemysłowa, inteligentny dom

© 2010-2014, Wszelkie prawa zastrzeżone. Szata graficzna: RevolWEB.pl